Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Roedd ein gwaith yn ceisio ateb ycwestiwn cyffredinol canlynol: ‘A oes trefniadau effeithiol i fynd i’r afael â’r arosiadau hir ar gyfer apwyntiadau dilynol i gleifion allanol a datblygu gwasanaethau cynaliadwy i gleifion allanol yn y dyfodol?’

    Y casgliad ar y cyfan o’n hadolygiad diweddaraf yw bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd cyfyngedig o ran rhoi ein hargymhellion archwilio blaenorol ynghylch gwasanaethau dilynol i gleifion allanol ar waith a’i fod yn dal i fod â risgiau clinigol sylweddol sy’n gysylltiedig ag oedi cyn cynnal apwyntiadau dilynol ar draws nifer o arbenigeddau.

CAPTCHA