Publications

 • Addysg Iechyd a Gwella Cymru – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll clawr yr adroddiad
  Addysg Iechyd a Gwella Cymru – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad cryno hwn yn gosod allan ein hasesiad o drefniadau Addysg Iechyd a Gwella Cymru (HEIW) ar gyfer atal a datgelu twyll.

 • Addysg Iechyd a Gwella Cymru – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll clawr yr adroddiad
  Addysg Iechyd a Gwella Cymru – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad cryno hwn yn gosod allan ein hasesiad o drefniadau Addysg Iechyd a Gwella Cymru (HEIW) ar gyfer atal a datgelu twyll.

 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?

 • A picture containing indoor, table, desk, sitting
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru

  Mae ein hofferyn data newydd yn dangos gwariant ychwanegol pob corff y GIG o ganlyniad i’r pandemig a’u sefyllfaoedd ariannol presennol

 • delwedd clawr
  Cyngor Caerdydd – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden

  Roedd yr adolygiad hwn yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw dull y cyngor o ddarparu gwasanaethau hamdden o gymorth i gyflawni ei amcanion llesiant, ac yn rhoi gwerth am arian…

 • Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau
  Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau

  Sut yr ymatebodd cynghorau i’r her yng ngwanwyn a haf 2020. 

 • Ysgrifennu ar bapur
  Sylwadau ar Gyfrifon Cyfunol 2019-20 Llywodraeth Cymru

  Rydym wedi datblygu ein sylwadau i hysbysu’r cyhoedd ehangach a’r rhai hynny sy’n gyfrifol am graffu ar Lywodraeth…

 • Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Gwnaethom archwilio camau gweithredu Llywodraeth Cymru i ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei busnes craidd yn ystod 2018-19.

 • Image of puzzle pieces on a blue background.
  Paratoadau ar gyfer diwedd cyfnod pontio Brexit

  Sylwadau'r Archwilydd Cyffredinol ym mis Tachwedd 2020

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll clawr yr adroddiad
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae'r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar gyfer atal a chanfod twill.

 • Tudalen flaen Asesiad Strwythuredig 2020 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.