Publications

 • Delwedd clawr blaen Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020 - Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

 • Delwedd clawr blaen Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020 - Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf…
 • Clawr adroddiad Cynllun Ffioedd ar gyfer 2021-22
  Cynllun Ffioedd 2021-22
  Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2021-22.
 • Delwedd clawr: Cyngor Sir Powys - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Cyngor Sir Powys - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Powys. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020. Mae’…
 • Delwedd clawr blaen yn dangos logo Archwilio Cymru ar gyfer yr adroddiad Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.
 • delwedd o'r clawr ar gyfer yr adroddiad Cyflawni’r Rhaglen Newid – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
  Cyflawni’r Rhaglen Newid – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
  Amlygwyd gwendidau o ran arweinyddiaeth a llywodraethu gan y modd y rheolwyd ac y cyflawnwyd y rhaglen newid fawr a gychwynnwyd gan yr Awdurdod ym mis Hydref 2019.
 • delwedd yn dangos Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Hamdden Cyngor, Sir Ynys Môn – clawr yr adroddiad Cyngor Sir Ynys Môn a logo Swyddfa Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ynys Môn – Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Hamdden
  Mae'r adolygiad hwn yn ddilyniant i adroddiad cenedlaethol 2015 yr Archwilydd Cyffredinol, Cyflawni â Llai - Gwasanaethau Hamdden. Mae'n ystyried effaith gostyngiadau yng…
 • Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Bro Morgannwg. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019…
 • Delwedd clawr Cyngor Gwynedd - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Cyngor Gwynedd - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Dyma'n crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Gwynedd. Mae'n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2019. Mae ein…
 • Delwedd clawr blaen yn dangos logo Archwilio Cymru ar gyfer Adroddiad Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020 Cyngor Sir Bro Morgannwg
  Cyngor Sir Bro Morgannwg – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Bro Morgannwg. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf…
 • delwedd clawr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.