Trefniadau Archwilio Mewnol Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru

17 Jan 2019 - 12:04am

Yn y 10 mlynedd diwethaf, cafwyd sawl achos o gynghorau cymuned yn achosi colled i’r pwrs cyhoeddus oherwydd methiannau sylweddol o ran rheolaeth ariannol a llywodraethiant. Mewn rhai achosion, twyll a lladrad oedd yn gyfrifol am hyn 

Er bod y symiau dan sylw yn fach o’u cymharu â chyfanswm gwariant cyhoeddus yng Nghymru, maent yn sylweddol i’r cymunedau unigol dan sylw a gellid fod wedi’u hosgoi pe byddai trefniadau archwilio mewnol effeithiol yn eu lle.

We'd like your feedback

Find documents