Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned 2015-16

31 Jan 2017 - 12:01am

Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned 2015-16

Mae'r adroddiad yma'n edrych ar Reoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned yng Nghymru

Rydym wedi darganfod bod lle o hyd i gynghorau cymuned yng Nghymru ddatblygu a gwella eu trefniadau rheoli ariannol a lywodraethu, yn enwedig mewn perthynas ag ansawdd eu trefniadau adrodd ariannol, rheoli ariannol ac archwilio mewnol.

We'd like your feedback