Government and administration

Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith

Cover of the think piece

Mae Archwilio Cymru yn edrych ar rai o'r heriau i weithredu deddfwriaethol

 

Ar sail ei ymchwiliadau ôl deddfu pedwar deddf bwysig ar y cyd â phum adroddiad diweddar iawn, mae Archwilio Cymru’n rhoi sylw fan hyn i rai o’r heriau y mae awdurdodau lleol, cyrff cyhoeddus a sefydliadau sector gyhoeddus pan fyddant yn trio rhoi'r rhain ar waith.

Mae’r cyhoeddiad ystyriaeth yma yn amlygu’r materion cyffredin sy'n codi i'r rhai sy'n ceisio gweithredu deddfwriaeth newydd, ac yn honni y byddai archwiliad ôl-ddeddfwriaeth o ba mor dda y mae cyfreithiau newydd yn cael eu gweithredu yn arfer da.

Dysgwch mwy yma.

Better Law Making: our latest think piece

Cover of the think piece

Audit Wales looks at some of the challenges to legislative implementation

Drawing on its post-legislative examination of four significant laws, in conjunction with five very recent reports, Audit Wales considers some of the challenges faced by local authorities, public bodies, and public sector organisations when attempting to implement these.

This think piece highlights common issues that arise for those attempting to implement new legislation, and asserts that post legislative examination of how well new laws are being implemented would be good practice.

Learn more here.