Swyddi

Pan fyddwch chi’n gweithio i ni, cewch gyfle i ddylanwadu’n gadarnhaol ar wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a sicrhau bod arian cyhoeddus yn cyfrif.

Fel cyflogwr, rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o fuddion i’ch helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau cydbwysedd iach rhwng eich gyrfa a’ch bywyd personol.

Swyddi gwag presennol

Gallwch ddarganfod pa gyfleoedd gwaith sydd ar gael neu gofrestru i gael rhybuddion ynghylch swyddi.

Cyfleoedd eraill

Gallwch gael gwybodaeth am gyfleoedd eraill megis y Rhaglen Hyfforddiant i Raddedigion.

Canllawiau ynghylch ymgeisio

Gallwch gael gwybod mwy am y broses ymgeisio gan gynnwys ein hawgrymiadau da ar gyfer gwneud cais.

Gweithio inni

Gallwch ddarganfod beth sydd gennym i’w gynnig pan fyddwch yn ymgymryd â swydd gyda ni.

Ein pobl

Gallwch gael gwybod mwy am weithio inni gan rai o’n pobl.