Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Trefniadau ar gyfer Penodi Uwch Aelodau o Staff Dros Dro

20 Maw 2020 - 9:25yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Trefniadau ar gyfer Penodi Uwch Aelodau o Staff Dros Dro

Mae’r adroddiad ‘ffeithiau yn unig’ hwn yn amlinellu’r prif faterion oedd yn gysylltiedig â phum penodiad y Bwrdd Iechyd rhwng mis Chwefror a mis Hydref 2019.

Roedd ein harolwg yn ystyried y costau sylweddol oedd yn gysylltiedig â phenodi’r Cyfarwyddwr Adfer Dros Dro sydd wedi arwain at sylw yn y wasg ac ymhlith Aelodau Cynulliad. 

Hoffen ni gael eich adborth