Cyngor Sir Ddinbych – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

18 Maw 2020 - 12:30yp

Cyngor Sir Ddinbych – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran defnyddio adnoddau.

Mae’r Cyngor mewn sefyllfa ariannol gymharol gryf, ond mae angen iddo gryfhau ei Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a rheoli peth gorwariant gan wasanaethau i gefnogi cynaliadwyedd ariannol yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth