Cyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

18 Maw 2020 - 10:00yb

Cyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran defnyddio adnoddau.

Ar y cyfan, canfuom fod gan y Cyngor hanes da o ymdopi â lefelau cyllid is, ond bydd angen iddo reoli gorwariant ar wasanaethau er mwyn iddo barhau i fod yn gynaliadwy o safbwynt ariannol.

 

Hoffen ni gael eich adborth