Dinas a Sir Abertawe – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

27 Chwef 2020 - 11:34yb

Dinas a Sir Abertawe – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella a oedd wedi’u cynnwys yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2014 a 2015?

Ar y cyfan, canfuom fel a ganlyn: Mae’r Cyngor wedi mynd i’r afael â’r rhan fwyaf o’r argymhellion yn ein hadroddiadau diogelu cenedlaethol a lleol blaenorol ond dylai gryfhau rhai agweddau ar ei drefniadau diogelu corfforaethol.

Hoffen ni gael eich adborth