Cyfoeth Naturiol Cymru – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

27 Chwef 2020 - 11:20yb

Cyfoeth Naturiol Cymru – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn nyluniad Datganiadau Ardal mewn modd ymwybodol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio dull hirdymor, ataliol ond bydd angen iddo gydweithio’n agosach gydag uwch bartneriaid allweddol a chymunedau i ddiffinio’r blaenoriaethau a datblygu ymatebion.

Hoffen ni gael eich adborth