Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

26 Chwef 2020 - 2:22yp

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Bwrdd Iechyd yn cymhwyso’r pum ffordd o weithio trwy gam sy’n cael ei gymryd i gyflawni amcan llesiant.

Canfu ein harchwiliad fod gwaith y Bwrdd Iechyd gyda phartneriaid i ddatblygu model proffilio pobl agored i niwed yn cynnwys ffocws cryf ar y pum ffordd o weithio ond mae’r Bwrdd Iechyd yn cydnabod y gallai gynnwys dinasyddion wrth ddatblygu’r model ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth