Cyngor Sir Ynys Môn – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

26 Chwef 2020 - 11:46yb

Cyngor Sir Ynys Môn – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei Drefniadau atal ac ymyrryd yn gynnar i sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael cefnogaeth.

Fod y Cyngor wedi ystyried a defnyddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth lunio’r ‘Trefniadau atal ac ymyrryd yn gynnar ac i sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael cefnogaeth’, ond y ceir cyfleoedd i sefydlu’r pum ffordd o weithio ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth