Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

20 Chwef 2020 - 9:50yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2019.

Daethom i'r casgliad bod cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi'u paratoi'n briodol ac yn berthnasol yn sylweddol, ac ni nododd ein gwaith unrhyw wendidau perthnasol yn rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd sy'n berthnasol i'r archwiliad o'r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth