Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad rheoli gwastraff

18 Chwef 2020 - 2:17yp

Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad rheoli gwastraff

Adolygwyd trefniadau'r Cyngor ar gyfer lleihau gwastraff a chwrdd â thargedau ailgylchu statudol.

Mae'r Cyngor yn gwneud newidiadau sylweddol i gasgliadau ailgylchu’r cartref ac mae ar y trywydd iawn i gwrdd â thargedau ailgylchu Llywodraeth Cymru, ond bydd angen iddo ddatblygu strategaeth rheoli gwastraff hirdymor, mynd i'r afael â phwysau ariannol y gwasanaeth a datblygu dull mwy strwythuredig, wedi’i ddogfennu’n well, o gynnwys amrywiaeth y boblogaeth.

Hoffen ni gael eich adborth