Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

17 Chwef 2020 - 12:15yp

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ynglŷn â dull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o wreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy a sut y cafodd y pum ffordd o weithio eu cymhwyso i ddatblygu Connect (y cam).

Mae’r Bwrdd Iechyd yn gwneud cynnydd o ran gwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddylunio gwasanaethau ac mae’n amlwg wedi ei hystyried wrth ddatblygu Connect.

Hoffen ni gael eich adborth