Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

14 Chwef 2020 - 11:22yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ystod 2019.

Daethum i’r casgliad bod adroddiad atebolrwydd y Bwrdd Iechyd a’i ddatganiadau ariannol wedi’u paratoi’n briodol a’u bod yn faterol gywir, ac ni chanfu ein gwaith unrhyw wendidau perthnasol yn rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd a oedd yn berthnasol i’n harchwiliad o’r datganiadau ariannol.

Hoffen ni gael eich adborth