Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2019

13 Chwef 2020 - 12:03yp

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2019

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau o waith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ein casgliad cyffredinol o waith asesiad strwythuredig 2019 yw bod y Bwrdd Iechyd yn parhau i gryfhau trefniadau llywodraethu a rheoli.

Hoffen ni gael eich adborth