Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau Dyfodol ar Waith

12 Chwef 2020 - 12:30yp

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau Dyfodol ar Waith

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau am ddull corfforaethol yr Ymddiriedolaeth o wreiddio’r egwyddor Datblygiad Cynaliadwy a sut y mae’r pum ffordd o weithio wedi cael eu cymhwyso trwy ei gwaith ar ‘fodel gwasanaethau clinigol a seilwaith ategol y Rhaglen TGC’ (y cam).

Mae’r ymddiriedolaeth yn cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddylunio a datblygu’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser, ond mae angen rhagor o waith i sicrhau ei bod wedi’i gwreiddio mewn busnes craidd a threfniadau rheoli perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth