Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

12 Chwef 2020 - 12:30yp

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio yr wyf wedi’i wneud yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ystod 2019.

Rwyf wedi dod i’r casgliad bod cyfrifon yr Ymddiriedolaeth wedi’u paratoi’n briodol a’u bod yn faterol gywir, ac ni chanfu fy ngwaith unrhyw wendidau perthnasol yn rheolaethau mewnol yr Ymddiriedolaeth a oedd yn berthnasol i’m harchwiliad i o’r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth