Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2019

12 Chwef 2020 - 11:05yb

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2019

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion i’r Bwrdd Iechyd y gellir dod o hyd iddynt yma.

Ein casgliad cyffredinol o'n gwaith ar asesiad strwythuredig 2019 yw: mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i gryfhau ei threfniadau cynllunio strategol, ond nid yw risgiau na rheolaethau na sicrwydd cysylltiedig yn cael eu mapio i flaenoriaethau strategol. Gwnaed cynnydd cadarnhaol i ailgynllunio strwythur y sefydliad i gefnogi gweddnewidiad yn well a cheir trefniadau ariannol effeithiol. Fodd bynnag, mae bylchau pwysig yn parhau mewn sicrwydd archwilio clinigol.

Hoffen ni gael eich adborth