Cyngor Celfyddydau Cymru – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

5 Chwef 2020 - 2:46yp

Cyngor Celfyddydau Cymru – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

Archwiliwyd i ba raddau y mae Cyngor y Celfyddydau yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy mewn perthynas â'i gam: cynyddu cyfranogiad, cynhwysiant ac ymgysylltiad mewn ardaloedd lle nad yw'r Celfyddydau wedi'u datblygu'n ddigonol.

Yn ei ymdrechion i gynyddu cyfranogiad, cynhwysiad ac ymgysylltiad mewn ardaloedd gyda chyrhaeddiad dan-ddatblygedig y celfyddydau, mae Cyngor Celfyddydau Cymru (Cyngor y Celfyddydau) yn dangos ymrwymiad i'r egwyddor datblygu cynaliadwy ond mae'n cydnabod yr angen i sefydlu'r pum ffordd o weithio.

Hoffen ni gael eich adborth