Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

31 Ion 2020 - 3:01yp

Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn ystod 2019.

Rydym wedi dod i’r casgliad bod cyfrifon yr Awdurdod wedi’u paratoi yn briodol a’u bod yn gywir o ran sylwedd, ac ni wnaeth ein gwaith nodi unrhyw wendidau sylweddol o ran rheolaethau mewnol yr Awdurdod sy’n berthnasol i'n harchwiliad o’r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth