Cyngor Gwynedd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

31 Ion 2020 - 2:15yp

Cyngor Gwynedd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad o Gyflenwi Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal, sef cam y mae Cyngor Gwynedd yn ei gymryd i gyflawni ei Amcanion Lles.

Mae nod y Pum Tîm Ardal yn cyd-fynd yn naturiol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ond trwy ymgorffori'r pum ffordd o weithio o fewn dull Ffordd Gwynedd y Cyngor, gallai fanteisio'n llawnach ar y cyfleoedd a gynigir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

Hoffen ni gael eich adborth