Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

28 Ion 2020 - 10:45yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed gennym ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ystod 2019.

Rydym wedi dod i’r casgliad bod cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi’u paratoi’n briodol ac yn faterol gywir, ac ni nododd ein gwaith unrhyw wendidau perthnasol o ran rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd sy’n berthnasol i’n harchwiliad o'r cyfrifon. Felly, rydym wedi cyhoeddi barn ddiamod ar eu paratoad.

Hoffen ni gael eich adborth