Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019

28 Ion 2020 - 10:57yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn 2019. Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion i’r Bwrdd Iechyd y gellir dod o hyd iddynt yma.

Ein casgliad ar y cyfan o asesiad strwythuredig 2019 yw bod gweledigaeth strategol glir ac arweinyddiaeth agored ac ymgysylltiol wedi pennu cyfeiriad cadarnhaol ar gyfer y sefydliad.

Hoffen ni gael eich adborth