Lansiwch yrfa sy’n cyfrif

dydd Gwener, Hydref 4, 2019 - 10:48yb

Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen i raddedigion bellach ar agor

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sut mae arian yn cael ei wario?

Ydych chi am helpu i gefnogi gwella gwasanaethau cyhoeddus?

Ydych chi eisiau gyrfa sy'n cyfrif?

Os felly, efallai mai bod yn hyfforddai graddedig yn Swyddfa Archwilio Cymru yw’r cyfle perffaith i chi.

Am y swydd

Fel Hyfforddai Graddedig, byddwch yn gweithio gyda thimau ar waith archwilio ariannol a pherfformiad. Byddwch yn gweithio tuag at ddod yn arweinydd y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ac yn astudio'r cymhwyster cyfrifeg uchel ei barch ac a gydnabyddir yn rhyngwladol, sef cymhwyster Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW).

Dyddiad cau: 7 Ionawr 2020

Nid yw gyrfa yn Swyddfa Archwilio Cymru yn ymwneud â rhifau yn unig, mae'n ymwneud â gwneud gwahaniaeth - gyrfa sydd wirioneddol yn cyfrif!

Dysgwch fwy am y cyfleoedd arbennig hyn a gwnewch gais.

Cewch hefyd darllen am yr hyn y mae ein Hyfforddeion Ôlraddedig a Phrentisiad cyfredol yn dweud am weithio inni [agorir mewn ffenest newydd].