Yn dod cyn hir…

dydd Iau, Mehefin 6, 2019 - 4:54yp

Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon newydd gael eu cymeradwyo!

Dyma Adrian Crompton, yr Archwilydd Cyffredinol, yn llofnodi ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon 2018-19, ond fel y Swyddog Cyfrifyddu yn hytrach na'r archwilydd drostynt.

Bydd yr adroddiad hwn yn adolygu'r gwaith a gyflawnwyd gennym dros y flwyddyn ddiwethaf, a bydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Gwener 14 Mehefin 2019.

Gwyliwch y gofod hwn…