Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

8 Chwef 2019 - 12:43yp

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2018.

Ochr yn ochr â'n barn archwilio, gosodom adroddiad o sylwedd ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd er mwyn tynnu sylw at ei fethiant i fantoli’r gyllideb a’i fethiant o ran cael cynllun tair blynedd cymeradwy yn ei le.

 

Hoffen ni gael eich adborth