Dyfodol Diamod ...Cyllid sy'n cyfrif

Gweler yr holl ddeunydd o’n cynhadledd ddiweddar ar gyfer hyfforddeion cyllid ar draws y sector a ariennir yn gyhoeddus.

Roedd y digwyddiad ar y cyd yma yn gyfle i ddysgu mwy am y newidiadau a’r heriau allweddol sy’n wynebu’r sector, yn ogystal â chlywed gan uwch-arweinwyr y wlad ac adeiladu rhwydweithiau rhanbarthol.

Cynhalwyd y gynhadledd gan sefydliadau ledled y sector a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru. Roedd rhain yn cynnwys GIG Cymru, Llywodraeth Cymru, Heddlu De Cymru, Cyngor Dinas Caerdydd, Swyddfa Archwilio Cymru a’r sectorau addysg bellach ac uwch.

Cyflwyniadau o'r gynhadledd

Mike Usher, Arweinydd Sector – Swyddfa Archwilio Cymru - 'Proses, nid digwyddiad’ – Datganoli cyllidol, Brexit a thu hwnt [PDF 2.6MB Agorir mewn ffenest newydd] (Saesneg yn unig.)

Sophie Howe, Comisiynydd a Mike Palmer, Cyfarwyddwr Perfformiad a Gweithredu - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol - Cenedlaethau’r dyfodol, mae’r dyfodol yn dechrau nawr [PDF 1.6MB Agorir mewn ffenest newydd] (Saesneg yn unig.)

Y Cynghorydd Andrew Morgan - Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf; Cadeirydd grwˆp arweinwyr cyngor Bargen y Ddinas - Beth yw bargen y Ddinas? [PDF 1.4MB Agorir mewn ffenest newydd] (Saesneg yn unig.)

Richie O’Neill, Ditectif Ringyll, Heddlu De Cymru - Twyll Ariannol a sut i’w atal  [PDF 3.5MB Agorir mewn ffenest newydd] (Saesneg yn unig.)

DI Paul Peters, Uned Troseddau Seiber Ranbarthol, Heddlu De Cymru - Diogelwch Seiber, dim lle i gyfaddawdu [PDF 7.1MB Agorir mewn ffenest newydd] (Saesneg yn unig.)

Storify

Gweler trosolwg o'r dydd ar Twitter trwy ein Storify [Agorir mewn ffenest newydd].

Lluniau

Cymrwch olwg a rhannwch y lluniau gafodd eu cymryd ar y diwrnod ar ein tudalen Facebook [Agorir mewn ffenest newydd].

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd