Gwneud defnydd gwell o Asedau Cyhoeddus

Wrth weithio gyda'r Gweithgor Asedau Cenedlaethol ac Arfer Da Cymru, fe wnaethon ni gynnal y seminar rhad ac am ddim 'Gwneud defnydd gwell o Asedau Cyhoeddus'.

Fe ddarparodd y seminar hwn enghreifftiau ymarferol o ddulliau arloesol a chydweithredol o reoli asedau i gynrychiolwyr. Roedd modd i gynrychiolwyr nodi cyfleoedd i hybu effeithlonrwydd a gwella'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu yng Nghymru.

At bwy oedd y digwyddiad wedi ei anelu

Roedd y seminar wedi ei anelu at swyddogion y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yn y swyddi canlynol:

 • Prif Weithredwyr
 • Cyfarwyddwyr Cyllid
 • Penaethiaid Tai
 • Penaethiaid Adfywio
 • Penaedthiaid Partneriaeth
 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
 • Cyfarwyddwyr Ystadau

Cyflwyniadau

 1. Kevin Protheroe, Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd - Sqwâr Loudoun [PDF 1.14MB Agorir mewn ffenest newydd]
 2. Bruce Whitear, Bwrdd Addysgu Iechyd Powys - Glan Irfon [PDF 2.1MB Agorir mewn ffenest newydd]
 3. Richard Davies, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) - Symleiddio Dulliau o Ymdrin ag Asedau Cyhoeddus [PDF 955KB Agorir mewn ffenest newydd]
 4. Mark Hooper, Indycube - Defnyddio Eiddo Dros Ben [PDF 321KB Agorir mewn ffenest newydd]
 5. Laura Stambouliah, DTZ - Dulliau Cydweithredol o reoli Asedau [PDF 2.58MB Agorir mewn ffenest newydd]

Cyfryngau cymdeithasol

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd