Arwain Rhaglenni a Phrosiectau - Seminar Dysgu a Rennir

Deall sut i arwain, nid dim ond rheoli, rhaglenni a phrosiectau llwyddiannus.

Trawsgrifiad Fideo [Word 73KB Agorir mewn ffenest newydd]

Llanrwst 17 Medi 2014, 0900 – 1300 
Caerdydd 25 Medi 2014, 0900 – 1300

Nod y seminar yma oedd rhannu gwersi a ddysgwyd ac arfer da o reoli rhaglenni a phrosiectau gwasanaeth cyhoeddus strategol ac ymarferol. Fe wnaeth y seminar ffocysu yn arbennig ar arwain pobl a chyflawni manteision. Yn cerdded i ffwrdd o’r seminar roedd cynrychiolwyr yn deall sut i arwain rhaglenni a phrosiectau llwyddiannus, nid dim ond rheoli’r broses.

Roedd y seminar ar gyfer rheini sy’n gysylltiedig â, goruchwylio neu atebol ar gyfer rhaglenni neu brosiectau o fewn gwasanaethau cyhoeddus.

Roedd y seminar yn cynnwys tri sesiwn arddangos lawn:

A dewis o fynychu dau o’r gweithdai canlynol:

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd