Rheoli Cyfleusterau

Yn yr olaf mewn cyfres o seminarau dysgu a rennir ar reoli asedau, roedden ni'n edrych ar rannu'r dulliau mae sefydliadau wedi eu rhoi ar waith wrth iddynt ad-drefnu gwasanaethau, yn ogystal â dulliau newydd a chynaliadwy o reoli cyfleusterau caled a meddal.

Trawsgrifiad fideo [Word 14.5KB Agorir mewn ffenest newydd]

Cynhaliwyd y seminar rhyngweithiol rhad ac am ddim yma gan Swyddfa Archwilio Cymru, Gweithgor Asedau Cenedlaethol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arfer Da Cymru. Fe wnaeth y seminar ddwyn ynghyd yr arferion mwyaf cyfredol ar draws Cymru a thu hwnt. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr wedi rhannu a dysgu dulliau gwahanol o ran rheoli cyfleusterau, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy â llai.

Roedd y seminar yn cynnwys dwy sesiwn arddangos lawn:  

A dewis o fynychu dau o’r gweithdai canlynol:

At bwy roedd seminar wedi ei anelu?

Roedd y seminar yma wedi’i anelu at swyddogion â chyfrifoldeb dros Reoli Cyfleusterau o fewn eu prosiect neu fudiad, gan gynnwys prosiectau datblygu cynaliadwy.

Ble a Phryd

0900 – 1300
Dydd Iau 1 Mai 2014
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF.

0900 – 1300
Dydd Iau 15 Mai 2014
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ.

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd