Tendrau a Chontractau Blaenorol

Dyma fanylion am dendrau a chontractau sydd bellach wedi cau.

 • Furfwedd a Darpariaeth Meddalwedd Rheoli Archwiliadau gyda Chefnogaeth
  Caewyd 03/04/14
 • Gwasanaethau Glanhau i Archwilydd Cyffredinol Cymru (Swyddfa Archwilio Cymru)
  Caewyd 25/03/14
 • Gwahoddiad tendr Gwasanaethau Diogelwch
  Caewyd: 28/01/14 
 • Gwahoddiad tendr i ddarparu gwasanaeth monitro’r wasg
  Caewyd: 06/01/14  
 • Gwahoddiad tendr i gadw cofnodion oddi ar y safle
  Caewyd: 20/01/14  
 • Dogfen Dendr – Uwchraddio gwefan Swyddfa Archwilio Cymru
  ​Caewyd: 27/05/11    
 • Dogfen Dendr – Gwasanaethau Glanhau Abertawe
  ​Caewyd: 23/02/11
 • Dogfen Dendr – Gwasanaethau Diogelwch
  ​Caewyd: 25/02/13
 • Dogfen Dendr – Gwasanaethau Glanhau Heol y Gadeirlan
  ​Caewyd: 28/02/11     
 • UK-AGW Cytundeb Fframwaith ar gyfer Cyflenwi Gwasanaethau Cyflogi Cyfreithiol i Swyddfa Archwilio Cymru
  Caewyd: 12/08/2010

Os hoffech dderbyn copi o un o’r tendrau neu gontractau uchod yna cysylltwch â ni.