Y Rhyddid i Arwain 2013

Roedd Y Rhyddid i Arwain yn seminar blaengar a oedd yn anelu at ddarparu cipolwg gwerthfawr o sut all arweinwyr Cymru gyflawni mwy gan ddefnyddio adnoddau cyfyng. 

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Stadiwm Dinas Caerdydd ym mis Mehefin 2013 ac roedd yn cynnwys llu o siaradwyr diddorol o gyn belled â Seland Newydd a Brwsel yn ogystal ag yma yn y DU, pob un un cynnig ei safbwynt ei hun ar sut allwn ni ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn y cyfnod newydd hwn.

Mae'r adran ganlynol yn cynnwys yr holl allbynnau allweddol o'r gynhadledd gan gynnwys copïau o'r cyflwyniadau a chyfweliadau fideo allweddol o'r digwyddiad.

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd