Cronfeydd wrth gefn a benthyca digymorth Awdurdodau Lleol - Papur Ymchwil

1 Gorff 2012 - 10:35yb

Cronfeydd wrth gefn a benthyca digymorth Awdurdodau Lleol - Papur Ymchwil

Ym mis Mawrth 2012, fe gomisiynwyd Swyddfa Archwilio Cymru gan Lywodraeth Cymru (Adran Cyllid Llywodraeth Leol a Pherfformiad Gwasanaethau Cyhoeddus) i ymgymryd ag ymchwil i mewn i ddefnydd Llywodraeth Leol Cymru o fenthyciadau heb gymorth a’u daliadau o gronfeydd wrth gefn.

Yn benodol, roedd yr ymchwil wedi’i gynllunio i wella’r ddealltwriaeth gyfunol o sut mae awdurdodau lleol yn rheoli cronfeydd wrth gefn ac yn defnyddio benthyciadau heb gymorth i gefnogi eu strategaethau cyllidol i adnabod unrhyw wahaniaethau mewn dulliau gweithredu ar draws awdurdodau lleol ac i adnabod unrhyw ardaloedd o arfer nodedig ar gyfer eu lledaenu’n ehangach. Yn fwy penodol o ran benthyca heb gymorth, nod yr arolygiad oedd ennyn dealltwriaeth o unrhyw resymau pam na chafodd ei ddefnyddio’n ehangach a’r rhwystrau i’w ddefnyddio.

Os hoffech dderbyn y ddogfen hon yn Gymraeg, yna cysylltwch â ni.

Hoffen ni gael eich adborth