Angharad Clemens

Cafodd Angharad (sy’n adnabyddus i bawb fel Harrie) ei magu yng Nghaerffili ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol y Gadeirlan, Llandaf. O’r fan honno aeth i Brifysgol Warwick, lle’r astudiodd y Clasuron, a hithau wedi gwneud Safon Uwch mewn Lladin a Hen Roeg.

Graddiodd yn 2017 â gradd 2:1 ac wythnos ar ôl cwblhau ei harholiad olaf ymunodd â Chynllun Hyfforddeion Graddedig Swyddfa Archwilio Cymru.

Ers hynny mae wedi gweithio ar nifer o archwiliadau megis Cyngor Sir Powys, Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol, Bwrdd Iechyd Cwm Taf ac archwiliadau o gronfeydd Amaethyddol ochr yn ochr ag arholiadau ACA y mae hyfforddeion Swyddfa Archwilio Cymru yn eu sefyll.

Yn ei hamser hamdden, mae'n chwarae rygbi i ferched ac yn hyfforddi tîm rygbi merched o dan 13.