Trefniadau llywodraethu ar lefel lleol yn ystod pandemig

dydd Mercher, Gorffennaf 8, 2020 - 2:41yp

Rydym wedi edrych ar sut y mae cynghorau wedi gorfod gwneud penderfyniadau brys ar y ffordd orau o redeg eu gwasanaethau yn ystod COVID-19

O ystyried y sefyllfa ddigynsail a chyflymder lledaeniad y pandemig ym mis Mawrth, roedd yn anochel y byddai angen trefniadau llywodraethu brys.

Mae craffu effeithiol yn rhan allweddol o wneud penderfyniadau cadarn a thryloyw, ac yn un o bileri hanfodol y broses ddemocrataidd. Mae’r defnydd o bwerau brys wedi helpu cynghorau i wneud penderfyniadau angenrheidiol pan oedd amser yn hanfodol.

Mae'r rhan fwyaf o gynghorau bellach wedi dechrau cynnal cyfarfodydd Cabinet, ond dim ond hanner ohonynt fydd wedi cynnal cyfarfodydd rhithwir o'u pwyllgorau craffu erbyn canol Gorffennaf.

Rydym wedi edrych ar beth yw’r buddion o gynnal cyfarfodydd rhithwir. Gallant leihau amser teithio cynghorwyr, costau ac effaith amgylcheddol gysylltiedig. Yn ogystal, mae gan we-ddarlledu cyfarfodydd yn fyw y potensial i gynyddu hygyrchedd cyhoeddus ac ymgysylltu â busnes y cyngor.

Darllenwch ein blog [agorir mewn ffenestr newydd].