Croeso i Archwilio Cymru

dydd Gwener, Ebrill 17, 2020 - 8:46yp
Logo Archwilio Cymru

Rydym wedi gwrando ar adborth a newid ein enw

Ar ôl gwrando ar adborth ein rhanddeiliaid, staff a'r cyhoedd yng Nghymru yn galw arnom i wella'r ffordd rydym yn cyfathrebu. Maent am inni fod yn gliriach, yn fwy cryno ac yn fwy hygyrch.
 
Maent hefyd wedi dweud wrthym fod ein amryw o hunaniaethau presennol yn achosi dryswch ac felly'n gwanhau ein heffaith.
 
Y llynedd, gosododd Archwilydd Cyffredinol Cymru a'r Bwrdd uchelgeisiau newydd beiddgar ar gyfer y sefydliad. Mae ein personoliaeth newydd yn helpu i adlewyrchu'r weledigaeth hon, ein diben a'n gwerthoedd yn well.
 
Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen newid ehangach sy'n cynnwys gwelliannau i'n hadroddiadau archwilio; ein gwefan; ein harddull gyfathrebu a'r ffordd rydym yn ymgysylltu â phobl.
 
Mae mwy o wybodaeth am ein hunaniaeth newydd a'n cynllun blynyddol ar gyfer 2020-21 ar ein tudalen cyhoeddiadau.
 
Mae ein gwefan Newydd mewn ‘Beta’ ac rydym felly gofynnwn i chi gynnig adborth er mwyn i ni wella ymhellach. 
 
Gwyliwch ein fideo am ein hunaniaeth newydd.
 

Archwilio Cymru - amdanom ni