Archwilydd Cyffredinol yn adlewyrchu ar ei 8 mlynedd yn y swydd

dydd Iau, Gorffennaf 19, 2018 - 12:23yp

Mae’r Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas, wedi ysgrifennu llythyr ymadawol i Gadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’n trafod ei gasgliadau a’i arsylwadau o’i gyfnod yn y swydd cyn iddo ymddeol ar ddydd Gwener 20 Gorffennaf.