Newyddion

Codiadau mewn costau ac oedi gyda gwaith gwella ffordd yr A465 Rhan 2

20 Chwef 2020 - 12:04yb

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn taflu goleuni ar y materion sydd wedi effeithio ar y prosiect

Cyfrifon wedi cael barn amodol mewn traean o’r cynghorau tref a chymuned

5 Chwef 2020 - 12:00yb

Dim ond 66% o gynghorau a gydymffurfiodd â’r terfyn amser statudol ar gyfer cyhoeddi eu cyfrifon archwiliedig