Newyddion

Dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu gadael i lawr gan system dameidiog

20 Tach 2019 - 10:47yb

Mae gwasanaethau’n anghyson, yn gymhleth ac yn fyrdymor, ac mae dioddefwyr a goroeswyr yn ei chael yn anodd cael y cymorth y mae ei angen arnynt.

Heriau mawr o hyd i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

18 Tach 2019 - 2:11yp

“Mae angen gwelliannau sylweddol mewn sawl maes,” yn ôl adolygiad ar y cyd o'r trefniadau llywodraethu ansawdd. 

Gwariant anghyfreithlon mewn dau gyngor yn uwch na £290,000

6 Tach 2019 - 9:00yb

Diffygion arwyddocaol mewn trefniadau caffael a llywodraethu wedi’u canfod mewn dau gyngor