Newyddion

Logo Archwilio Cymru

Mae’r Senedd wrthi’n hysbysebu am Gadeirydd a thri Aelod Anweithredol o’n Bwrdd. 

Mae materion sy’n peri pryder sylweddol ac mae angen camau gweithredu, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae'r adolygiad diweddaraf yn datgelu £1 filiwn ychwanegol o'i gymharu â'r rownd flaenorol

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru wedi'i ‘rheoli'n dda’ ond mae rhai cynghorau sydd wedi optio allan yn dal i ddibynnu ar dirlenwi