Newyddion

News pane

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru i foderneiddio ysgolion yn cael ei rheoli’n dda ar y cyfan

24 Mai 2017 - 2:16yp

Ond bydd angen iddi egluro’i disgwyliadau ar gyfer y cam nesaf a chanolbwyntio ar rai o’r prif risgiau sydd ynghlwm wrth y rhaglen os bydd newidiadau o ran cyllid a ffocws

Colegau addysg bellach yn ymdopi â thoriadau Llywodraeth Cymru

27 Chwef 2017 - 2:25yp

“Ond mae cyflwr ariannol colegau yn amrywio ac nid yw effaith y toriadau mewn cyllid ar ansawdd y ddarpariaeth a deilliannau dysgwyr yn glir eto, meddai’r Archwilydd Cyffredinol.”

Adolygiad o gyllid addysg bellach ar waith

26 Chwef 2016 - 2:27yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dechrau adolygiad o’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn arolygu cyllid addysg bellach.

Gosodir y sylfeini am wasanaethau gwella ysgolion rhanbarthol yng Nghymru

2 Meh 2015 - 4:02yp

Eto i gyd, er gwaethaf arwyddion o gynnydd, mae rhai gwendidau yn dal i lesteirio'r gwaith o ddatblygu ymhellach.

Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir i helpu pobl ifanc 16-18 oed i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

9 Gorff 2014 - 4:04yp

Ond nid yw'r cynlluniau yn ddigon clir ar gyfer helpu pobl ifanc 19-24 oed, meddai’r Archwilydd Cyffredinol.

Addysg Uwch Cymru mewn sefyllfa ariannol 'gadarn' a'r Polisi Ffioedd Dysgu'n cael ei weithredu'n dda

21 Tach 2013 - 4:13yp

Ond roedd yr arfarniad o opsiynau polisi'n gyfyngedig ac mae'r amcangyfrif o gostau wedi cynyddu, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Absenoldeb athrawon yn llesteirio cynnydd disgyblion

17 Medi 2013 - 12:00yb

Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn yn tynnu sylw at ddibyniaeth gynyddol ar staff cynorthwyol a staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth