• An image depicting a pound coin, a graphic of Wales highlighting the National parks authorities and two trees with a park bench
    Mae Archwilio Cymru yn pwysleisio arallgyfeirio incwm i gefnogi cydnerthedd ariannol awdurdodau'r parciau cenedlaethol
  • Eiconau natur, mynyddoedd a phlwg
    Her i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru gydbwyso annog twristiaeth gyda gwarchod yr amgylchedd naturiol