Seminar sut i wneud y mwyaf o'ch buddsoddiad wrth ymgysylltu â'r cyhoedd

Yn y seminar hon, daeth arweinwyr o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol at ei gilydd i ystyried y ffordd orau o sicrhau'r elw mwyaf o'r ymdrech a'r amser a roddir i ymgysylltu â'r cyhoedd yn y sector cyhoeddus. Cynhaliwyd y seminar ar adeg dyngedfennol i'r sector cyhoeddus yn sgil y Cynllun Integredig Sengl a thoriadau yn y sector cyhoeddus.

Daeth cynrychiolwyr o Lywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Sefydliadau'r Trydydd Sector, GIG, Comisiwn Pobl Hyn Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ynghyd ar gyfer y digwyddiad.

Amcanion y seminar oedd:

  • Dysgu oddi wrth y profiadau a gafodd cydweithwyr wrth ymgysylltu â'r cyhoedd yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol;
  • Canfod cyfleoedd i'ch sefydliad gael mwy o fudd o ymgysylltu â'r cyhoedd;
  • Ystyried pa gonglfeini sy'n hanfodol er mwyn llwyddo.

Amlinelliad o’r seminar

Croeso a'r prif areithiau

  • Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru
  • Lisa James, ar ran Carl Sargent, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
  • Lindsey Colbourne, Hwylusydd

Sesiwn 1: Cyfleoedd allweddol i wneud y mwyaf o'ch buddsoddiad wrth ymgysylltu â'r cyhoedd

Sesiwn 2: Adeiladau llwyddiant

Sesiwn 3: Galwad i weithredu

Pryd a ble

Dydd Iau 28 Mehefin 2012
11.15 – 1600
Y Pafiliwn, Llandrindod

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd