Gweminar: Gadewch i ni siarad am ddiogelwch seiber

Nod y gweminar rhyngweithiol hwn yw arfogi aelodau’r bwrdd ac aelodau anweithredol gyda’r arfau a'r wybodaeth angenrheidiol i geisio sicrwydd bod gan eu sefydliad drefniadau diogelwch seiber angenrheidiol ar waith. 

Mae seiber-ymosodiadau yn ddigwyddiadau bob dydd ledled y byd. Yn ddealladwy, mae diogelwch seiber yn derm sy'n aml yn gwneud i bobl deimlo'n nerfus. Mae diogelwch seiber yma i aros, ac mae angen i ni fod yn gyfforddus â beth yw ystyr hyn ar gyfer ein sefydliadau. Nid yw diogelwch seiber yn rôl arbenigol yn unig, rydym ni i gyd yn chwarae rhan wrth sicrhau bod ein sefydliadau yn cael eu hamddiffyn rhag ymosodiadau.

Felly, beth a olygwn gyda diogelwch seiber?

Mae diogelwch seiber yn cynnwys technolegau, prosesau a rheolaethau sydd wedi'u cynllunio i ddiogelu systemau, rhwydweithiau a data rhag seiber-ymosodiadau. Pan fydd yn gweithio'n effeithiol, mae diogelwch seiber yn lleihau'r risg o seiber-ymosodiadau gan ei fod yn diogelu sefydliadau ac unigolion rhag camfanteisio diawdurdod ar  dechnolegau, rhwydweithiau a systemau.

Beth yw nod y gweminar?

Nid yw’r gweminar hwn wedi’i anelu at arbenigwyr technegol, mae ar gyfer y rhai sydd â chyfrifoldebau llywodraethu a sicrwydd terfynol ar lefel bwrdd i alluogi Gwasanaethau Cyhoeddus i aros un cam ar y blaen i droseddwyr seiber wrth i arwyneb ymosod ehangu.

Sut i gofrestru

I gofrestru ar gyfer y gweminar, llenwch ein ffurflen cadw lle ar-lein [agorir mewn ffenest newydd]. Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd i gynrychiolwyr, sy’n dweud wrthych chi sut rydym yn delio gyda’ch data personol fel rhan o’r broses gofrestru.  Mae hefyd ar gael ar y dudalen Digwyddiadau sydd i Ddod

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Dylech sicrhau eich bod yn rhoi eich cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn cadw lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch chi.

Os ydych yn bwriadu gwrando y gweminar gyda chydweithiwr, rhowch eu henw(au) er mwyn gallu cofnodi presenoldeb.

Am ragor o wybodaeth ar y digwyddiad, anfonwch e-bost i good.practice@audit.wales

 

 

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd