Gweminar caffael cynaliadwy

Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith.

Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Beth mae angen i gyrff cyhoeddus ei wneud yn wahanol i sicrhau, trwy gaffael cynaliadwy, y gellir gwario'r arian hwn mewn modd sy'n darparu manteision ehangach i Gymru?

Mae Deddf Lles Dyfodol Cenedlaethau (Cymru) 2015 yn rhoi cyfle i drawsnewid y modd y caiff caffael ei wneud yng Nghymru fel bod penderfyniadau yn ystyried atal, integreiddio, cydweithio a chyfranogi hirdymor tra'n ceisio gwella'r amgylchedd economaidd, cymdeithasol a lles diwylliannol Cymru.

Ffocws y wefan ryngweithiol hon yw annog sifft meddwl tuag at ddarparu caffael cynaliadwy a all gyfrannu at wella lles heddiw a hefyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Oherwydd anawsterau technegol ar y diwrnod ni allwn gyhoeddi'r gweminar. Byddwn am ail-gynnal y gweminar yn y dyfodol a bydd manylion yn dilyn yn fuan. Diolch am eich amynedd.

Ar gyfer pwy mae’r gweminar?

Anelir y gweminar hwn at:

  • Reolwyr prosiect â llesiant Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhan o'u portffolio
  • Arweinwyr caffael
  • Arweinwyr polisi ar gyfer cynaliadwyedd yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat
  • Busnesau bach a chanolig eu maint
  • Aelodau Bwrdd gwasanaethau cyhoeddus
  • Is-raddedigion ac ôl-raddedigion

Twitter

Gwelwch ein gweithgaredd Twitter o’r diwrnod #WAOProcure [Agorir mewn ffenest newydd]

Adnoddau

Mae Neil yn siarad i ni am y model Preston – o ran caffael blaengar cynaliadwy, beth sydd angen i bobl wybod am y model?

Soniwyd am nifer o adnoddau: 

 

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd