Ymgysylltu â'r Cyhoedd mewn Llywodraeth Leol

19 Meh 2012 - 10:35yb

Ymgysylltu â'r Cyhoedd mewn Llywodraeth Leol

Ystyriodd yr astudiaeth hon a yw gweithgarwch ymgysylltu â’r cyhoedd a gyflawnir gan gynghorau yng Nghymru yn galluogi dinasyddion i helpu i lywio’r hyn y mae llywodraeth leol yn ei wneud.

Daethom i’r casgliad bod cynghorau yng Nghymru yn ymgymryd â chryn dipyn o weithgarwch ymgysylltu â’r cyhoedd a bod rhywfaint o’r gweithgarwch hwnnw yn galluogi 
dinasyddion i helpu i lywio gwasanaethau. Yn aml nid oes cyfeiriad strategol i weithgarwch ymgysylltu â’r cyhoedd ac nid yw wedi’i gydgydgysylltu; anaml y rhoddir adborth 
i’r cyhoedd ac mae gweithgarwch monitro a gwerthuso effeithiolrwydd ymgysylltu â’r cyhoedd yn wan. 

 

Hoffen ni gael eich adborth