Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adolygiad o’r broses ar gyfer gweithredu argymhellion archwilio 2011

12 Ion 2012 - 9:02yb

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adolygiad o’r broses ar gyfer gweithredu argymhellion archwilio 2011

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi sefydlu proses resymol i olrhain cynnydd yn erbyn argymhellion archwilio er y gellid gwneud nifer o welliannau i gryfhau’r broses.

Hoffen ni gael eich adborth